אינטליגנציה רגשית – שפיים 2016  

16 דק סרטון על אינטלגנציה רגשית