אינטליגנציה רגשית- כנס בשפיים עם 600 משתתפים אנשי חינוך  

מוזמנים לצפות בכמה דקות  מתוך הסדנה. כולל תרגיל חוויתי למשתתפי הסדנה. אודיטוריום שפיים.

הסדנה הועברה במסגרת כנס ארצי שאורגן הופק ותוכנן במסגרת לחיות חיי מודעות יעל מור